ST-Forum underlättar för alla
ST-läkare

Fördelar. Panis Fadaei, ST-läkare i internmedicin, Hudiksvall. Hon ser många fördelar med ST-forum. Allt blir mer samlat. Det kommer också bli lättare att hålla reda på vilka delmål man klarat av kursmässigt.

Snabbare och lättare dokumentation av utbildningen. Allt samlat på ett ställe. Överskådligt. Det är några av lovorden om ST-Forum, ett webbaserat IT-verktyg som länge använts av ST-läkarna inom primärvården, som nu ska användas inom slutenvården.

Landstinget Gävleborg blir först i landet med att tillhandahålla en digital mötesplats för alla ST-läkare i slutenvården.Via ST-Forum kan ST-läkarna digitalt dokumentera alla delar av sin utbildning, kommunicera med varandra och sina handledare och studierektorer på ett och samma ställe.


ST-Forum har byggts upp av Tomas Marmolin, ST-studierektor och primärvårdsläkare i Stockholms läns landsting. Här i Gävleborg är Pelle Forsgren länsgemensam studierektor.

- ST-Forum innebär fantastiska möjligheter för våra ST-läkare. Fördelarna är att allt de gör i sin utbildning till specialistläkare ryms inom plattformen. Eftersom den också drivs av ST-läkarna själva, deras handledare och studierektorerna för utbildningen, är innehållet helt och hållet anpassat efter ST-läkarnas behov, säger Pelle Forsgren.

Inom primärvården har ST-Forum använts i drygt ett år. Larisa Åbom är ST-läkare inom allmänmedicin i primärvården i Hudiksvall och har varit aktiv användare av ST-Forum över ett år.

En av studierektorerna för ST-läkarna är Lisa Månsson Rydén. Hon har använt ST-Forum i primärvården och ser många fördelar.

- Allt, och då menar jag verkligen allt, har underlättats! Kalendariet är samlat, man kan anmäla sig via det och man kan göra närvarolista direkt i kalendariet. Det har blivit enklare att göra ansökan till kurser eftersom man kan göra det via ST-Forum och man har en helt annan koll på ekonomin. Jag kan också som studierektor se varje ST-läkares portfölj och har på det sättet en bättre överblick, säger Lisa Månsson Rydén.

För handledarna har ST-Forum också inneburit klara förbättringar. De får en bra överblick över ST-läkarnas planering och vad de har gjort. Handledningen dokumenteras och blir lättare att följa upp. ST-läkarnas årsrapporter ger tydlig och bra information och med utgångspunkt från den kan man diskutera vidare hur framtiden ska se ut.

Arbetet med att utforma det ST-Forum som ST-läkarna i Gävleborg kommer att använda har precis börjat. Pelle Forsgren räknar med att allt kommer att fungera som det ska inom ett halvår.

Uppdaterad 2012-05-11
Publicerad av webbredaktionen

EPiTrace logger