Team Douglas

Team Douglas är en verksamhet för vuxna personer från 20 år med psykiatrisk problematik och ett samtida missbruk. 

Verksamheten är ett samarbete mellan Landstinget Gävleborg och Gävle kommun; vuxenpsykiatri, socialtjänst Gävle och omvårdnad Gävle. Teamet arbetar i gemensamma lokaler. 

Hos oss arbetar sjuksköterskor, socialsekreterare/behandlingssamordnare och  boendestödjare/skötare. Teamet har tillgång till läkare på vuxenpsykiatriska kliniken. 

Tillsammans med deltagaren gör vi en individuell planering med mål och delmål. Vi utgår från ett helhetsperspektiv och deltagarens egna önskningar och behov. Deltagaren får en socialsekreterare/behandlingssamordnare, en sjuksköterska och eventuelt en boendestödjare som kontaktpersoner i teamet. Anhöriga är mycket viktiga i behandlingen, de kan ge oss värdefull kunskap om deltagarens resurser och behov. 

Team Douglas är medlem i svenska nätverket dubbeldiagnos www.sn-dd.se

Vårdenhetschef

Anna Sundqvist

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer

Uppdaterad 2011-02-16
Publicerad av webbredaktionen

EPiTrace logger