Temadag Friskare barn i förskolan

Här finns en möjlighet att ta del av utbildningsmaterialet som användes på temadagen våren 2012.

 Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Gävleborgs läns landsting arrangerar tillsammans den här temadagen under rubriken ”Friskare barn i förskolan”

Förkylning, magsjuka, öronvärk – förskolan är en riskmiljö för
infektioner då många barn vistas tillsammans på en begränsad yta.
Men det går att göra mycket för att minska onödig smittspridning
och sjukdom. På så vis kan man också minska kostnader för föräldrar och samhälle genom lägre sjukfrånvaro. Dessutom leder minskad sjuklighet till färre antibiotikabehandlingar.

Avsikten är att samla personer med ansvar för barnomsorg inom kommunerna och verksamhetschefer för Barnavårdscentraler(BVC). Representanter för yrkesgrupper inom förskolan, BVC, Miljö och hälsoskydd bjuds också in för att få en bred dialog kring hur infektioner och smittspridning hanteras på bästa sätt. Dagen kommer att ge underlag för strategier, visa på goda exempel och vikten av bra samarbete

En paneldiskussion kommer att hållas med utgångspunkt från ett tänkt scenario- ”När Emma blev sjuk”. Olika vardagssituationer diskuteras när Emma råkar ut för flera vanliga infektioner vilket berör såväl förskolepersonalen, Emmas syskon och övriga familjen samt handläggningen inom sjukvård och myndigheter. I panelen deltar representanter från centrala myndigheter, barnomsorg, sjukvård och smittskydd.

 

Målgrupp: Nämndordförande och förvaltningschefer inom utbildningsområdet, verksamhetschefer på förskolor och förskolelärare, läkare och sjuksköterskor som har särskilt ansvar och intresse för dessa frågor, övriga intresserade.

 

 

Uppdaterad 2012-01-19
Publicerad av webbredaktionen

EPiTrace logger