Mammografi

Illustration av mammografiundersökning

Mammografi är en röntgenundersökning som gör det möjligt att tidigt upptäcka bröstcancer. Hälsoundersökningar med mammografi har minskat dödligheten i bröstcancer.

Landstinget Gävleborg erbjuder kvinnorna i Gävleborgs län att mellan 40 och 74 års ålder regelbundet, vartannat år, genomgå hälsokontroll med mammografi vid tre mottagningar i länet, Hudiksvall, Bollnäs samt Gävle.

Vårdenhetschef

Agneta Lennefeldt

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer

Uppdaterad 2010-02-09
Publicerad av webbredaktionen

Omboka tid
EPiTrace logger